Porota - ročník 2011

[sigplus] Critical error: Image gallery folder porota2011 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

O vítězích rozhodovala odborná porota ve složení:

  • Mgr. Karel Plocek - předseda poroty

Studoval hru na violu na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění. Od roku 1991 přední člen filharmonie Brno. Od roku 1997 působil jako pedagog konzervatoře v Brně. Natočil řadu snímků pro rozhlas. Sólově vystoupil na koncertech v mnoha státech (Rakousko, Německo, Francie, Španělsko, Slovensko). Je členem smyčcového tria Gideon. Věnuje se také interpretaci soudobé hudby. Řadu skladeb českých autorů premiéroval (Petr Eben, Jan Novák). Hraje na nástroj brněnského houslaře Viléma Kužela z roku 1983.

 

  • Mgr. Markéta Markelová

Vystudovala konzervatoř v Ostravě ve třídě prof. Mgr. Pavla Vítka, obor viola, a Ostravskou univerzitu umělecko - pedagogickou katedru, také obor viola ve třídě prof. Pavla Vítka; c průběhu studií byla členem či hostem mnoha komorních souborů "Beethovenův Hradec" v Hradci nad Moravicí získala Čestné uznání a cenu za nejlepší interpretaci Beethovenova díla, Od r. 2000 působila v Boskovicích na ZŠ jako učitelka hudební výchovy a vedoucí dětského sboru Notička a byla 2 roky členkou Symfonického orchestru města Boskovice. Od r. 2002 vyučovala v Brně na Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose, kde působila jako učitelka houslí, violy, smyčcového souboru a jako organizační a umělecký vedoucí symfonického orchestru Mladí brněnští symfonikové, od září 2003 pracovala jako zástupce ředitele na téže ZUŠ. Byla sbormistrem smíšeného pěveckého sboru Janáček v Boskovicích, nyní vede pěvecký sbor Eminent vocal v Újezdě u Brna. Od r. 2007 je ředitelkou MŠ Újezd u Brna.

 

  • Dagmar Kuchařová

Absolventka konzervatoře v Brně ve hře na housle. Byla členkou Moravského komorního orchestru. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně. Vyučuje zde hru na housle a vede přípravný houslový soubor. Její žáci úspěšně studují na konzervatoři.

 

{gallery}porota2011{/gallery}