Porota - ročník 2017

Odborná porota:

  • Mgr. Karel Plocek - předseda poroty

Studoval hru na violu na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění. Od roku 1991 přední člen filharmonie Brno. Od roku 1997 působil jako pedagog konzervatoře v Brně. Natočil řadu snímků pro rozhlas. Sólově vystoupil na koncertech v mnoha státech (Rakousko, Německo, Francie, Španělsko, Slovensko). Je členem smyčcového tria Gideon. Věnuje se také interpretaci soudobé hudby. Řadu skladeb českých autorů premiéroval (Petr Eben, Jan Novák). Hraje na nástroj brněnského houslaře Viléma Kužela z roku 1983.

  • Dagmar Kuchařová

Absolventka konzervatoře v Brně ve hře na housle. Byla členkou Moravského komorního orchestru. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně. Vyučuje zde hru na housle a vede přípravný houslový soubor. Její žáci úspěšně studují na konzervatoři. 

  • MgA. Jiří Klecker

Absolvoval studia pod vedením prof. Františka Novotného (JAMU) a Miloše Vacka (Konzervatoř Brno). Aktivně se zúčastnil také řady mistrovských kurzů (prof. Peter Michalica, Michal Grabarczyk, Edward Zienkowski, Vadim Gluzman). Od roku 2008 spolupracuje s Národním divadlem Brno, v letech 2011-2014 zastával funkci prvního koncertního mistra orchestru Janáčkovy opery. Jeho aktivní účast čítá více než 600 operních a baletních představení a koncertů v ČR i v zahraničí (Evropa, Asie). Častá je také spolupráce s komorními tělesy Czech virtuosi, Čeští komorní sólisté a Brno Strings. Věnuje se též pedagogické činnosti, vyučuje na ZUŠ Antonína Doležala v Brně.