Porota - ročník 2018

Odborná porota:

  • Mgr. Jiří Novotný - předseda poroty

    Narodil se r. 1956 v Brně. Na housle začal hrát v sedmi letech. Konzervatoř v Brně studoval u prof. J. Vacka a Janáčkovu akademii múzických umění vystudoval v houslové třídě prof. A. Sýkory. V letech 1983 - 1987 absolvoval uměleckou aspiranturu u prof. B. Smejkala. Získal ceny na různých soutěžích a stal se laureátem například Beethovenovy soutěže v Hradci nad Moravicí (1978), mezinárodní soutěže v Markneukirchenu v Německu (1979) nebo Ševčíkovy soutěže v Písku (1980). Jako sólista a člen komorních souborů natáčel v rozhlase, televizi i na CD. Vystupoval sólově s mnoha orchestry. Koncertoval v Německu, Rakousku, Francii, Anglii, Španělsku, Švýcarsku, Holandsku, Dánsku, Maďarsku, Japonsku, Koreji aj. Pět let působil jako sólista souboru Čeští komorní sólisté a tři roky jako primárius Janáčkova kvarteta. Od r. 1997 hraje první housle v smyčcovém kvartetu Bohemia classic quartet. Také spolupracuje s několika brněnskými klavíristy a je členem Brněnského instrumentálního tria (s kytarou a akordeonem). Od r. 1986 je profesorem houslové hry na Konzervatoři v Brně.

  • Mgr. Jiří Besperát

    Žák J. Vacka na konzervatoři v Brně a profesorů J. Pekelského a V. Snítila na pražské AMU. Člen Komorní filharmonie Pardubice, významný pedagog. Od r. 1976 vyučuje na brněnské konzervatoři, kde působil jako dlouholetý vedoucí oddělení smyčcových nástrojů. Byl členem Klavírního tria B. Martinů, nyní umělecký vedoucí Ensemble Messiaen a Brněnských komorních sólistu.

 

            MgA. Leoš Černý

  • Narodil se v roce 1987. Na Konzervatoři Brno studoval v houslové třídě prof. Jiřího Novotného v letech 2003-2009. Za dobu studií se úspěšně zúčastnil několika soutěží sólově a v komorní hře (několik předních umístění na celostátních soutěží ZUŠ v tomto oboru). Asolvoval řadu interpretačních kurzů u významných pedagogů (Ch. Avsharian, S. L. Jaroševič a další). Brněnskou konzervatoř absolvoval houslovým koncertem a moll od Antonína Dvořáka. Po úspěšném přijetí do houslové třídy na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, mění „nástrojovou specializaci“ a jeho profesní kroky jej vedou ke hře na violu. Od roku 2008 vyučuje na ZUŠ Kyjov. Roku 2014 absolvoval JAMU v Brně (prof. Karel Procházka). V současnosti se intenzivně věnuje komorní hře, je členem několika souborů (Opera Diversa, Filharmonie Gustava Mahlera – vedoucí skupiny). V letech 2012 – 2014 působil ve Filharmonii Brno, krátký čas jako vedoucí skupiny viol. V roce 2012 byl pozván, aby jako pedagog působil na mezinárodních interpretačních kurzech Leoše Janáčka v Turnově. Za největší profesní úspěch považuje finálovou účast na Johannes Brahms competition 2015 v rakouském Pörtschach am Wörthersee, kde se umístil mezi čtveřicí nejlepších účastníků z celého světa.